TOP 10 THƯƠNG HIỆU LỮ HÀNH HÀNG ĐẦU TP.HCM NĂM 2015, 2016

CHUYÊN ĐỀ: Quận Ủy Quận 6

Quận Ủy Quận 6 TP.HCM tham quan Hà Nội

Trong những năm vừa qua, Quận 6 luôn đạt được tốc độ phát triển kinh tế dẫn đầu toàn TP. Hồ Chí Minh, có được kết quả đó là do sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp cùng với sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân quận 6. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, ... Xem thêm »

<
Chat facebook