CÔNG TY LIÊN Á - ẤN TƯỢNG HAWAII, THÁNG 06/2010

CÔNG TY LIÊN Á - ẤN TƯỢNG HAWAII, THÁNG 06/2010

"Ấn tượng Hawaii" là thông điệp mà Công Ty Liên Á muốn nhắn gửi đến tập thể nhân viên công ty trong chương trình team building được tổ chức tại Hawaii. Công ty Đất Việt Tour may mắn được đồng hành cùng quý Công ty trong chuyến đi khó quên này!