QUY ĐỊNH CHUNG KHI SỬ DỤNG WEBSITE ĐẤT VIỆT TOUR


Website Đất Việt Tour - http://datviettour.com.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương mại Du Lịch Đất Việt (gọi tắt Đất Việt Tour)

Thông tin sở hữu chính thức
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt
Địa chỉ: 198 Phan Văn Trị, P.10, Quận Gò Vấp Tp.HCM
Số CNĐKKD: 0309139335 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 18/08/2009
Điện thoại: (028) 73 081 888 - Hotline: 1800 6700
Email: sales@datviettour.com.vn

Quy định chung
Khách hàng truy cập vào website Đất Việt Tour, tức là đồng ý với các điều khoản nay sau đây. Nếu không bạn đồng ý, xin vui lòng không sử dụng website.

Trách nhiệm của người sử dụng
Khi truy cập vào website này, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Đất Việt Tour không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp;

Những thất thoát, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các khoản chi tiêu khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập website hoặc khi tải dữ liệu về máy;

Những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác; Đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm…

Về nội dung trang web
Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực như bản thân sự việc.

Đất Việt Tour và các bên liên quan không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này.

Nội dung trên website được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên website này với mục đích thương mại mà không có sự ưng thuận của Đất Việt Tour bằng văn bản.

Về bản quyền
Đất Việt Tour là chủ bản quyền của trang web này. Việc chỉnh sửa trang, nội dung, và sắp xếp thuộc về thẩm quyền của Đất Việt Tour.

Sự chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang này vì bất kì mục đích nào khác được xem như vi phạm quyền lợi hợp pháp của Đất Việt Tour.

Về việc sử dụng thông tin
Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên website này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ.

Thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích, liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Đất Việt Tour như việc xác nhận đặt tour, khuyến mại qua email hoặc bưu điện. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ ai sử dụng ngoài trang web Đất Việt Tour.

Về việc tải dữ liệu
Nếu bạn tải về máy những hình ảnh, dữ liệu từ trang này, thì hình ảnh, dữ liệu tải sẽ thuộc bản quyền của Đất Việt Tour và cho phép bạn sử dụng.

Bạn không được sở hữu những hình ảnh, dữ liệu đã tải và Đất Việt Tour không nhượng quyền cho bạn.

Thay đổi nội dung
Đất Việt Tour giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

Liên kết với các trang khác
Mặc dù trang web này có thể được liên kết với những trang khác, Đất Việt Tour không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang đó, trừ phi điều này được nêu ra rõ ràng.

Khi truy cập vào trang web bạn phải hiểu và chấp nhận rằng Đất Việt Tour không thể kiểm soát tất cả những trang liên kết với trang Đất Việt Tour và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang liên kết.

Đưa thông tin lên trang web
Bạn không được đưa lên (đặc biệt trong mục bình luận tour), hoặc chuyển tải lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.

Đất Việt Tour và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang web.

Luật áp dụng
Mọi hoạt động phát sinh từ trang web có thể sẽ được phân tích và đánh giá theo luật pháp Việt Nam và toà án Tp. Hồ Chí Minh, bạn phải đồng ý tuân theo các điều khoản riêng của các toà án này.

Trân trọng.

 

Tìm đường