Outing Diamond Group 2.100 khách Vũng Tàu 02/9/2011