Công ty CP TM Bia Hà Nội tham quan Phú Quốc, tháng 12/2018

Đảo Ngọc Phú Quốc luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách. Từ ngày 07/12 - 09/12/2018, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty CPTM Bia Hà Nội đã có chuyến tham quan Phú Quốc kết hợp chương trình đào tạo kỹ năng thành công tốt đẹp.

Xem thêm hình ảnh Công ty CP TM Bia Hà Nội tham quan Phú Quốc, tháng 12/2018 tại đây: http://bit.ly/2GEx1QN