Khối Quản Trị Rủi Ro Miền Nam Ngân hàng SHB tổ chức team building tại KDL The BCR, Q9, tháng 12/2018

Ngày 15/12/2018 vừa qua, Ban lãnh đạo Ngân hàng SHB đã phối hợp cùng Công ty Đất Việt Tour tổ chức chương trình đào tạo kết hợp team building "Together We Go Far" tại KDL The BCR, Q.9 cho cán bộ công nhân viên Khối Quản Trị Rủi Ro Miền Nam.

Xem thêm hình ảnh đoàn Khối Quản Trị Rủi Ro Miền Nam Ngân hàng SHB tổ chức team building tại KDL The BCR, Q9, tháng 12/2018 tại đây: http://bit.ly/2PSos4o