Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên + Miền Trung | T6/2023

Từ 05 - 15/6/2023 vừa qua Đất Việt Tour hân hạnh đồng hành cùng các bạn sinh viên khoa Du lịch, Nhà Hàng và Khách sạn trường đại học Hutech trong hành trình tham quan và kiến tập tại các tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. 

Dưới đây là một số hình ảnh rất đẹp và ý nghĩa của đoàn được cameramen của chúng tôi lưu lại.

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 2

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 3

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 4

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 5

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 6

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 7

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 8

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 9

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 10

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 11

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 12

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 13

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 14

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 15

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 16

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 17

Trường đại học Hutech tham quan Tây Nguyên và Miền Trung tháng 6 - 18

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ của Đất Việt Tour.

Đất Việt Tour

Tìm đường