Viễn Thông Thành Phố tổ chức teambuilding tại Hồ Tràm, tháng 3/2022

Teambuilding là một trong những hoạt động làm gắn kết tinh thần đội nhóm nhất. Vì vậy, nhiều công ty đã lựa chọn hình thức du lịch này mỗi dịp tổ chức các chuyên dã ngoại cho CBVC trong công ty.  

Cùng Đất Việt Tour nhìn lại những giây phút vui chơi cùng nhau qua chuyến tham gia teambuilding tại Hồ Tràm của Quý đoành khách Viễn Thông Thành Phố.

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-1

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-3

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-4

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-5

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-7

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-8

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-10

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-11

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-12

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-13

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-14

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-15

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-16

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-17

vien-thong-tp/vien-thong-tp-binh-chau-ho-tram-18

Đất Việt Tour